Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjpályázat
Magyarország honvédelmi minisztere a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjéről szóló 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás 7. §-a alapján a 2014/2015-ös tanévre pályázatot hirdet a „Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra”, hogy támogassa a középiskolás tanulók érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé történő orientálását.
Az ösztöndíjra a 2014/2015-as tanévre pályázatot nyújthatnak be a magyarországi középiskolák nappali tagozatos hallgatói, akik: - magyar állampolgársággal rendelkeznek; - az ösztöndíjpályázat kiírását követő tanévben (a továbbiakban: megpályázott tanév) részt vesznek a „Katonai alapismeretek” tantárgy oktatásában; - a megpályázott tanév előtti tanévben legalább 4,50 átlagú tanulmányi eredményt értek el, továbbá példás magaviseletű értékelést és testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet szereztek.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

a) az oktatási intézmény vezetője által hitelesített, illetve igazolt, honvédelemhez kötődő aktív tevékenység;
b) a honvédelem ügyét támogató civil szervezeti tagság, és a szervezetben végzett kimagasló tevékenység, melyet – utóbbi esetben a tevékenység részletezésével – a szervezet vezetője igazol;
c) a honvédelem eszméjéhez köthető tudományos diákköri tevékenység;
d) a honvédelmi tárcánál nyugállományba helyezett, vagy a honvédelmi tárcánál hivatásos, szerződéses, kormánytisztviselői, vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szülő(k).

Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap 33 százalékának személyi jövedelemadó-előleggel növelt összege, melynek folyósítása a tanév időszakában (10 hónap) havonta a pályázó nevére nyitott bankszámlára kerül folyósításra.

Pályázni a hiánytalanul kitöltött mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt igazolásokkal 2014. szeptember 30. napjáig az alábbi címre postai úton kell eljuttatni: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 1885 Budapest, Pf. 25. A borítékra rá kell írni: "Pályázat Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra."

A hiányosan megküldött pályázati adatlapok nem kerülnek besorolásra, hiánypótlásnak helye nincs. Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítéléséről 2014. október 17. napjáig készíti el javaslatát.

A nyertes pályázók listáját a Honvédelmi Minisztérium a honlapján teszi közzé. A pályázatra egyebekben a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjéről szóló 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás rendelkezései az irányadóak.
kapcsolódó tartalmak
iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Honvédelmi Kötelék