Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
I. világháború
Az I. világháború eseményeinek centenáriumával összefüggésben, saját tevékenységi körében számos szervezet tervez megemlékezést, konferenciát, kötet kiadását, vagy éppen emlékmű felújítását. Mi sem természetesebb annál tehát, hogy a Honvédelmi Minisztérium, mint katonai téren a legilletékesebb, a megemlékezés sorozattal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében külön Programirodát hozott létre.
A Programiroda a katonai kegyeleti helyszínek és emlékhelyek létesítésével, megőrzésével, valamint Magyarország I. világháborús részvételével kapcsolatos adatok gyűjtésével együtt ellátja az ezekhez fűződő tájékoztatási kötelezettségét is. E körben nem csupán a kutatási szándékkal, vagy családi indíttatásból érdeklődők, továbbá közösségi okból érintett önkormányzatok és egyéb szervezetek igényeire kell figyelemmel lenni, hanem különösen fontos a tanuló ifjúság téma iránti érdeklődésének felkeltése is.

Az I. világháborúban részt vett magyarországi szervezésű katonai alakulatoknak, valamint az egyes katonák személyes sorsának bemutatása alkalmas a hazafias, honvédelmi nevelés, illetve a magyar katonai hagyományok megismertetésének céljaira. Érdemes belegondolni, hogy a háború folyamán az érintett korosztályok szinte teljességét mozgósították, ezért nincs olyan magyar család, melynek legalább egy tagja valamilyen formában ne lett volna a hadviselés érintettje.

Az érintettsége okán a fiataloknak lehetősége nyílhat a személyes elköteleződésre is, mely az érdeklődés erősítőjeként csak jobban elősegíteti a széleskörű ismeretszerzést.

Jelen honlap célja az I. világháború körében tehát merőben ismeretszerzési jellegű. Szándéka a nagy hadi folyamatok mögöttes tartalmának közzététele, az egyes csapattestek, ahol lehet pedig az egyének helytállásának bemutatásával. E közben pedig törekedni kell a személyes, átélhető, a fiatalok számára is érdekes részletek kibontására. Ennek szellemében indítjuk el a közeljövőben az oldal tartalommal való kitöltését.

Szándékunk szerint a témához kapcsolódóan előadások, konferenciák, rendezvények, szervezésével, pályázatok kiírásával segítjük a 100 évvel ezelőtti történelmünk megértését.

iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Honvédelmi Kötelék