Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Középiskolákban:
A Honvéd Kadét Program keretében a középiskolákban választható közismereti érettségi tantárgy oktatása, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben foglaltak alapján folyik.

A katonai alapismeretek közismereti, választható érettségi tantárgy oktatása a 14–18 éves korosztály számára segít kézzelfogható tartalommal megtölteni a hazafiság, a hazaszeretet, a honvédelem fogalmakat. A tantárgy oktatása lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését és feladatrendszerét. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza, a honvédelem iránti elkötelezettségük.

A tananyag az alábbi tematikus egységekből épül fel:
  • Magyarország biztonságpolitikai környezete
  • A Magyar Honvédség
  • Korunk háborúinak jellemzői
  • Térkép- és tereptani alapismeretek
  • Általános katonai ismeretek
  • Magyarország honvédelmének felépítése és szabályozása
  • Egészségügyi ismeretek
A fentiek összhangban vannak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal, valamint a hatályos érettségi követelményekkel.

Felsőoktatásban:
A polgári felsőoktatási intézményekben a 3 kredit értékű választható Honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók egyrészt tegyenek szert azon ismeretekre, amelyek hazánk biztonságpolitikai környezetével, honvédelmével, az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségeivel kapcsolatosak. Másrészt ismerjék meg a Magyar Honvédség helyét és szerepét a honvédelem rendszerében, legyenek tisztában annak szervezeti felépítésével, működésének fontosabb jellemzőivel. A kurzus során megszerzett elméleti ismereteik birtokában legyenek képesek eligazodni a Magyarország biztonságát, honvédelmét érintő alapvető kérdésekben.

Mindkét esetben a diákok szabadon dönthetnek a tantárgyak felvételéről, illetve a Honvéd Kadét Programban történő részvételükről, melynek során nem létesítenek jogviszonyt a Magyar Honvédséggel.

iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Honvédelmi Kötelék