Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
Honvédelmi nevelés
A múlt századtól kezdve a rendszerváltást megelőző időszakig a „honvédelmi nevelés” az iskolák oktatási-nevelési célkitűzései között előkelő helyet foglalt el. Az általános és a középiskolák, de sok esetben a felsőfokú oktatási intézmények is, rendszeresen végeztek elméleti, sőt a „Honvédelmi napok” keretében gyakorlati „félkatonai” felkészítést is. A társadalmi és biztonságpolitikai változások következtében az iskolákban a honvédelmi nevelés kihullott a nevelési célok közül, ezért az iskolák és a hadsereg kapcsolata is fellazult, vagy megszűnt.

Hazafiság, hazaszeretet, honvédelem e fogalmak végigkísérik történelmünket, ápolandó értéket jelentenek egy nemzet életében, ugyanakkor a sorkatonai szolgálat felfüggesztésével az állampolgárok honvédelmi kötelezettsége továbbra is megmaradt, ezért beavatkozásra volt szükség.

A Honvédelmi Minisztérium a katonai pályára készülők segítése, továbbá az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének támogatása érdekében megoldást keresett a fiatalok, első sorban a közép- és a felsőoktatásban részt vevő diákok hatékony elérésére és a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó komplex ismeretek átadására. Az erről szóló jelentés alapján az Országgyűlés a 124/2008. (XII.3.) számú határozatában felhatalmazást adott és egyúttal feladatot is szabott a végrehajtó hatalom számára. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) j) bekezdése a Kormány feladatai közé sorolja a köz- és a felsőoktatás keretein belül a honvédelmi nevelés programjának végrehajtását. A feladatot az oktatásért, valamint a honvédelmért felelős miniszter együttes felelősségi körébe utalta.

iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Honvédelmi Kötelék