Kadétprogram
Kezdőoldal Hazafias- és honvédelmi nevelésHonvéd Kadét ProgramÖsztöndíjakInstruktoroknakPedagógusoknakKadétoknak

Pedagógusoknak

A Honvéd Kadét Programban résztvevő pedagógusok számára - első sorban a honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításának támogatására - digitális módszertani tár néven elektronikus felületet üzemeltetünk. A támogató felületen elérhetők a tantárggyal kapcsolatos módszertani javaslatok, szemléltetést segítő ábrák, videók, előadások; tanmenet-javaslatok, tematikus tervek és óravázlatok, továbbá a tantárgy kerettanterve, az akkreditált tankönyv és munkafüzet digitális változata, valamint a tankönyben, munkafüzetben található feladatok megoldásai.

A pedagógus felülethez regisztráció szükséges, a regisztráció menetéről ide kattintva olvashat bővebben.

A pedagógus támogató felületre történő belépéshez kattintson ide!

A digitális módszertani tárat folyamatosan fejlesztjük, ezért év közben is érdemes többször visszatérni. Amennyiben Ön rendelkezik olyan ötlettel, szemléltető anyaggal, jógyakorlattal, tematikus tervvel vagy óravázlattal, amit szívesen megosztana a kollégákkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Pedagógus továbbképzés

A honvédelmi alapismeretek tanításának támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzést szervez. A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a honvédelmi (katonai) alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy eredményes és hatékony oktatásához, számonkéréséhez szükséges speciális katonai, pedagógiai és módszertani ismereteket, eljárásokat.

Ki vehet részt a továbbképzésen?

A továbbképzésen középiskolai oktatásra jogosító felsőfokú végzettséggel és tanár szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A Honvédelmi Minisztérium a továbbképzések időpontját a honvéd kadét partneriskolákon keresztül hirdeti meg és a jelentkezésnél előnyben részesíti azokat a pedagógusokat, akik a tantárgy tanításában tervezetten részt vesznek.

Mire képesít a továbbképzés?

A továbbképzést teljesítő és tanúsítvánnyal rendelkező tanár a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/G. §-nak megfelelően a tantárgy tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az érettségin vizsgáztató tanár lehet.  

A továbbképzés tartalma, felépítése, költségei

A honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy tanítása lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok alapjait. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza és a honvédelem iránti elkötelezettségük. Mindezek mellett olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket szerezhetnek, mint a terepen történő tájékozódás, a túlélés és menedéképítés, az újraélesztés és az elsősegélynyújtás alapjai.

A 120 órás továbbképzés két részből, egy 40 órás távoktatási szakaszból és egy 80 órás gyakorlati képzésből áll. A gyakorlati képzés 2x5 napos időtartamban, bentlakásos rendszerben, a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek bevonásával és bázisán valósul meg.

A képzés költségeit (a szállást és az étkezést is beleértve) a Honvédelmi Minisztérium átvállalja, a résztvevő pedagógusoknak és a partneriskoláknak térítési díjat nem kell fizetni.

A továbbképzésről bővebb információ az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében érhető el.

Önkéntes tartalékos rendszer

A honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításához elengedhetetlen, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a pedagógusok a Magyar Honvédséggel kapcsolatosan. Az információszerzést is kiválóan támogatja, ha a Honvéd Kadét Programban közreműködő pedagógusok önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak.

Fontos ugyanakkor, hogy minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik. Hazánknak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak.

Az önkéntes tartalékos rendszerről bővebb információ található a Magyar Honvédség karrieroldalán (iranyasereg.hu), illetve ide kattintva.