Elérhető és pályázható ösztöndíjak

Honvéd Kadétoknak

Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

Az ösztöndíjat alanyi jogon állapítják meg neked, ha:
 
- magyar állampolgár vagy,
 
- a HKP partneriskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulsz,
 
- gimnáziumban honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulsz, vagy
 
- honvéd kadét szakképzésben veszel részt, vagy
 
- technikum 9-10. évfolyamán honvédelmi témájú szakkörre jársz, vagy
 
- technikum 11-12. évfolyamán honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulsz.
 
Az ösztöndíj összege
 
Köznevelési intézményben:
 
Havi mértéke a mindenkori minimálbér 5-29%-a a tanulmányi átlageredményed függvényében. (2023-ban: 14.000 – 40.000 forint/hó/fő tíz hónap időtartamban). Minél magasabb szintű HKP partneriskolában folytatod tanulmányaidat, annál magasabb ösztöndíjban részesülsz. 
 
HKP I. szintű oktatási intézmény kadétjaként a 9. évfolyam második félévétől 3,50-ös tanulmányi átlagtól vagy jogosult az ösztöndíjra.
 
HKP I. szintjén – gimnáziumban – ennyi ösztöndíjat fogsz kapni (2023-ban):
 
- 3,50-3,99 átlag között: 14.000 forint/hó
 
- 4,00-4,49 átlag között 26.000 forint/hó
 
- 4,50 átlagtól 40.000 forint/hó
 
Szakképző intézményben:
 
Havi mértéke a 12/2020. évi Korm. rendeletben meghatározott összeg a tanulmányi átlageredményed függvényében. (2023-ban: 10.000 – 58.000 forint/hó/fő tíz hónap időtartamban). Minél magasabb szintű HKP partneriskolában folytatod tanulmányaidat, annál magasabb ösztöndíjban részesülsz. 
 
 HKP I. és HKP II. szintű oktatási intézmény kadétjaként a 9. évfolyam második félévétől 3,50-ös tanulmányi átlagtól vagy jogosult az ösztöndíjra.
 
HKP I. szintjén –  szakképző intézmény – ennyi ösztöndíjat fogsz kapni (2023-ban):
 
- 3,50-3,99 átlag között: 14.000 forint/hó
 
- 4,00-4,49 átlag között 26.000 forint/hó
 
- 4,50 átlagtól 40.000 forint/hó
 
 
HKP II. szintjén (honvéd kadét szakképzésben) ennyi ösztöndíjat fogsz kapni (2022-ben):
 
- 3,50-3,99 átlag között: 16.000 forint/hó
 
- 4,00-4,49 átlag között 30.000 forint/hó
 
- 4,50 átlagtól 46.000 forint/hó
 
 
 
Honvéd középiskola és kollégium (HKP III. szint) kadétjaként már az első félévtől kapsz ösztöndíjat és a legalacsonyabb szintű ösztöndíjra 3,50 tanulmányi átlageredmény alatt is jogosult vagy!
 
Az ösztöndíjak ebben az esetben a következők lesznek (2023-ban):
 
- 9. évfolyam első félévében: 10.000 forint/hó
 
- 9. évfolyam második félévétől az átlagod alapján:
 
-3,50 átlag alatt marad 10.000 forint/hó
 
-3,51-3,99 átlag között 20.000 forint/hó
 
-4,00-4,49 átlag között 38.000 forint/hó
 
-4,50 átlagtól 58.000 forint/hó
 
 
Az ösztöndíj részletes szabályait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/A és 177/C szakaszában és a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben tanulmányozhatod.

Egyéb pályázoknak

Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj

Pályázhatsz erre az ösztöndíjra ha:

- hátrányos helyzetű magyar állampolgár vagy,

- nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytatsz,

- a pályázat benyújtását megelőző félévben a tanulmányi átlagod elérte a 3,00-t,

- a honvédelmi alapismeretek tantárgyat felvetted a pályázat benyújtásának félévében.

Az ösztöndíj összege

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 12%-a. (2022. februártól: 24.000 forint/hó/fő - öt hónap időtartamban).

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.

Az ösztöndíj részletes szabályait a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben tanulmányozhatod.

A pályázati felhívást itt, míg az adatkezelési tákékoztatót itt töltheted le.

Honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák ösztöndíja

Az ösztöndíjra pályázhatsz, ha 

- a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozó, árvaellátásra jogosult vagy,

- magyarországi vagy nem Magyarországon működő oktatási intézményben nappali tagozaton tanulsz,

- a pályázat benyújtása előtti félévben legalább 3,00-as tanulmányi átlagod volt.

Az ösztöndíj összege

Köznevelési intézményekben:

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 30%-a (2022. februártól: 60.000 forint/hó/fő tizenkét hónap időtartamban). 

Szakképző intézményben:

Havi mértéke a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egy havi összegének  50%-a (2022-től: 50.000 forint/hó/fő tizenkét hónap időtartamban). 

Felsőoktatási intézményben:

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 30%-a (2022. februártól: 60.000 forint/hó/fő tizenkét hónap időtartamban). 

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.

Az ösztöndíj részletes szabályait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/B és 177/C szakaszában, a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló  462/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben és a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben tanulmányozhatod.

Mészáros Lázár ösztöndíj

Pályázhatsz erre az ösztöndíjra ha:

- a 18. életéved betöltötted,

- cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgár vagy,

- van állandó belföldi lakóhelyed vagy tartózkodási helyed,

- megfelelsz a rád vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,

- hazai (iskolarendszerű) szakmai oktatásban vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulsz,

- vállalod, hogy tanulmányaid után a  Magyar Honvédséggel létesített szerződéses szolgálati viszonyod legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartod,

Nem részesülhetsz önkéntes tartalékos ösztöndíjban. 

Az ösztöndíj összege: 

Havi mértéke a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók esetében a mindenkor érvényes minimálbér 100% (2022-ben: 200.000 forint/hó/fő). 

A szakképzésben tanulmányokat folytató nagykorú tanuló esetében a mindenkor érvényes minimálbér 50 % -a (2022-ben: 100.000 forint hó/fő).

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.  

Az ösztöndíj részletes szabályait az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM rendeletben tanulmányozhatod.

Önkéntes tartalékos ösztöndíj

Pályázhatsz erre az ösztöndíjra ha:

- az  előre meghatározott oktatási intézményben tanulói jogviszonyban állsz,

- vállalod az előre meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését,

- vállalod az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását legalább az  ösztöndíjjal támogatott időszakkal megegyező ideig,

- vállalod, hogy az  alapkiképzés teljesítését a szerződéskötésétől számított 12 hónapon belül,

Nem részesülhetsz Mészáros Lázár-ösztöndíjban.

Az ösztöndíj összege:

A szerződésében meghatározott időtartamra folyósított ösztöndíj, amelynek havi mértéke az mindenkori minimálbér 30%-a (60. 000 forint/hó/fő.) 

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.  

Az ösztöndíj részletes szabályait az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM rendeletben tanulmányozhatod. 

Honvédelmi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás