Elérhető és pályázható ösztöndíjak

Az ösztöndíjat alanyi jogon állapítják meg neked, ha:
 
– magyar állampolgár vagy,
 
– a HKP partneriskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulsz,
 
– gimnáziumban honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulsz, vagy
 
– honvéd kadét szakképzésben veszel részt, vagy
 
– technikum 9-10. évfolyamán honvédelmi témájú szakkörre jársz, vagy
 
– technikum 11-12. évfolyamán honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulsz.
 
Az ösztöndíj összege
 
Havi mértéke a mindenkori minimálbér 5-29%-a a tanulmányi átlageredményed függvényében. (2023-ban: 11.600 – 67.280 forint/hó/fő tíz hónap időtartamban). Minél magasabb szintű HKP partneriskolában folytatod tanulmányaidat, annál magasabb ösztöndíjban részesülsz. 
 
Köznevelési intézményben:
HKP I. szintű oktatási intézmény kadétjaként a 9. évfolyam második félévétől 3,50-ös tanulmányi átlagtól vagy jogosult az ösztöndíjra.
 
HKP I. szintjén – gimnáziumban – ennyi ösztöndíjat fogsz kapni (2023-ban):
 
– 3,50-3,99 átlag között: 16.240 forint/hó
 
– 4,00-4,49 átlag között 30.160 forint/hó
 
– 4,50 átlagtól 46.400 forint/hó
 
Szakképző intézményben:
 
HKP I. és HKP II. szintű oktatási intézmény kadétjaként a 9. évfolyam második félévétől 3,50-ös tanulmányi átlagtól vagy jogosult az ösztöndíjra.
 
HKP I. szintjén –  technikumban – ennyi ösztöndíjat fogsz kapni (2023-ban):
 
– 3,50-3,99 átlag között: 16.240 forint/hó
 
– 4,00-4,49 átlag között 30.160 forint/hó
 
– 4,50 átlagtól 46.400 forint/hó
 
 
HKP II. szintjén (honvéd kadét szakképzésben) ennyi ösztöndíjat fogsz kapni (2023-ban):
 
– 3,50-3,99 átlag között: 18.560 forint/hó
 
– 4,00-4,49 átlag között 34.800 forint/hó
 
– 4,50 átlagtól 53.360 forint/hó
 
 
 
Honvéd középiskola és kollégium (HKP III. szint) kadétjaként már az első félévtől kapsz ösztöndíjat és a legalacsonyabb szintű ösztöndíjra 3,50 tanulmányi átlageredmény alatt is jogosult vagy!
 
Az ösztöndíjak ebben az esetben a következők lesznek (2023-ban):
 
– 9. évfolyam első félévében: 11.600 forint/hó
 
– 9. évfolyam második félévétől az átlagod alapján:
 
-3,50 átlag alatt marad 11.600 forint/hó
 
-3,51-3,99 átlag között 23.200 forint/hó
 
-4,00-4,49 átlag között 44.080 forint/hó
 
-4,50 átlagtól 67.280 forint/hó
 
 
Az ösztöndíj részletes szabályait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/A és 177/C szakaszában és a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben tanulmányozhatod.

Pályázhatsz erre az ösztöndíjra ha:

– hátrányos helyzetű magyar állampolgár vagy,

– nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytatsz,

– a pályázat benyújtását megelőző félévben a tanulmányi átlagod elérte a 3,00-t,

– a honvédelmi alapismeretek tantárgyat felvetted a pályázat benyújtásának félévében.

Az ösztöndíj összege

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 12%-a. (2022. februártól: 24.000 forint/hó/fő – öt hónap időtartamban).

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.

Az ösztöndíj részletes szabályait a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben tanulmányozhatod.

A pályázati felhívást itt, míg az adatkezelési tákékoztatót itt töltheted le.

Az ösztöndíjra pályázhatsz, ha 

– a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozó, árvaellátásra jogosult vagy,

– magyarországi vagy nem Magyarországon működő oktatási intézményben nappali tagozaton tanulsz,

– a pályázat benyújtása előtti félévben legalább 3,00-as tanulmányi átlagod volt.

Az ösztöndíj összege

Köznevelési intézményekben:

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 30%-a (2022. februártól: 60.000 forint/hó/fő tizenkét hónap időtartamban). 

Szakképző intézményben:

Havi mértéke a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egy havi összegének  50%-a (2022-től: 50.000 forint/hó/fő tizenkét hónap időtartamban). 

Felsőoktatási intézményben:

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 30%-a (2022. februártól: 60.000 forint/hó/fő tizenkét hónap időtartamban). 

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.

Az ösztöndíj részletes szabályait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/B és 177/C szakaszában, a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló  462/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben és a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII.5.) Korm. rendeletben tanulmányozhatod.

Pályázhatsz erre az ösztöndíjra ha:

– a 18. életéved betöltötted,

– cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgár vagy,

– van állandó belföldi lakóhelyed vagy tartózkodási helyed,

– megfelelsz a rád vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,

– hazai (iskolarendszerű) szakmai oktatásban vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulsz,

– vállalod, hogy tanulmányaid után a  Magyar Honvédséggel létesített szerződéses szolgálati viszonyod legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartod,

Nem részesülhetsz önkéntes tartalékos ösztöndíjban. 

Az ösztöndíj összege: 

Havi mértéke a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók esetében a mindenkor érvényes minimálbér 100% (2022-ben: 200.000 forint/hó/fő). 

A szakképzésben tanulmányokat folytató nagykorú tanuló esetében a mindenkor érvényes minimálbér 50 % -a (2022-ben: 100.000 forint hó/fő).

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.  

Az ösztöndíj részletes szabályait az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM rendeletben tanulmányozhatod.

Pályázhatsz erre az ösztöndíjra ha:

– az  előre meghatározott oktatási intézményben tanulói jogviszonyban állsz,

– vállalod az előre meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését,

– vállalod az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását legalább az  ösztöndíjjal támogatott időszakkal megegyező ideig,

– vállalod, hogy az  alapkiképzés teljesítését a szerződéskötésétől számított 12 hónapon belül,

Nem részesülhetsz Mészáros Lázár-ösztöndíjban.

Az ösztöndíj összege:

A szerződésében meghatározott időtartamra folyósított ösztöndíj, amelynek havi mértéke az mindenkori minimálbér 30%-a (60. 000 forint/hó/fő.) 

Pályázati felhívás, pályázati adatlap és adatkezelési tájékoztató hamarosan.  

Az ösztöndíj részletes szabályait az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM rendeletben tanulmányozhatod. 

Megszakítás