Információk pedagógusoknak / instruktoroknak

A Honvéd Kadét Program két részből épül fel, tanórai- és szabadidős foglalkozásokból. A tanórai részt a honvéd kadét oktatók, míg a tanórán kívüli programokat az instruktorok szervezik és irányítják.

Pedagógusok szerepe a Honvéd Kadét Programban

A Honvéd Kadét Program partneriskola nevelőtestületének pedagógus tagja, oktatói testületének oktatója, vagy óraadója, aki a Honvéd Kadét Program keretében a honvéd kadét tanórai tevékenységét szervezi és irányítja.HKP I. szinten (honvéd kadét közismereti képzés esetén) a honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanítja. A tantárgy tanításához a pedagógusnak rendelkeznie kell egyetemi szintű közismereti pedagógus diplomával, valamint el kell végeznie a honvédelmi alapismeretek tantárgyhoz tartozó 120 órás pedagógus továbbképzést. A továbbképzést minden évben a Honvédelmi MInisztérium hirdeti meg a partneriskolák körében. A továbbképzésre jelentkezni az iskolán keresztül van lehetőség.HKP II. szinten (honvéd kadét szakképzés esetén) a honvéd kadét szakmai tantárgyak valamelyikét tanítja. A szakmai tantárgyak tanításához a jelenleg érvényben lévő szakképzési szabályoknak kell eleget tenni.

A Honvéd Kadét Partneriskola nevelőtestületének, oktatói testületének tagja vagy óraadója, aki a Honvéd Kadét Program  keretében a honvéd kadét szabadidős tevékenységét szervezi és irányítja.

Az instruktorok szakmai irányítását (a Honvédelmi Sportszövetséggel történő szerződés kötést követően) a Honvédelmi Sportszövetség végzi.

A partneriskolák szabadidős tevékenységét a Honvédelmi Sportszövetség pályázati úton támogatja. A pályázati anyagokat elsősorban a kijelölt instruktor készíti el.

Pedagógus továbbképzés

A Honvéd Kadét Programban résztvevő pedagógusok számára - első sorban a honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításának támogatására - digitális módszertani tár néven elektronikus felületet üzemeltetünk.

A támogató felületen elérhetők a tantárggyal kapcsolatos módszertani javaslatok, szemléltetést segítő ábrák, videók, előadások; tanmenet-javaslatok, tematikus tervek és óravázlatok, továbbá a tantárgy kerettanterve, az akkreditált tankönyv és munkafüzet digitális változata, valamint a tankönyben, munkafüzetben található feladatok megoldásai.

A digitális módszertani tárat folyamatosan fejlesztjük, ezért év közben is érdemes többször visszatérni. Amennyiben Ön rendelkezik olyan ötlettel, szemléltető anyaggal, jógyakorlattal, tematikus tervvel vagy óravázlattal, amit szívesen megosztana a kollégákkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! A digitális módszertani tár csak regisztrációt követően érhető el!

Megszakítás