A Honvéd Kadét Program két részből épül fel, tanórai- és szabadidős foglalkozásokból. A tanórai részt a honvéd kadét oktatók, míg a tanórán kívüli programokat az instruktorok szervezik és irányítják.

Pedagógusok szerepe a Honvéd Kadét Programban

Honvéd kadét oktató

A Honvéd Kadét Program partneriskola nevelőtestületének pedagógus tagja, oktatói testületének oktatója, vagy óraadója, aki a Honvéd Kadét Program keretében a honvéd kadét tanórai tevékenységét szervezi és irányítja.

HKP I. szinten (honvéd kadét közismereti képzés esetén) a honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanítja. A tantárgy tanításához a pedagógusnak rendelkeznie kell egyetemi szintű közismereti pedagógus diplomával, valamint el kell végeznie a honvédelmi alapismeretek tantárgyhoz tartozó 120 órás pedagógus továbbképzést. A továbbképzést minden évben a Honvédelmi MInisztérium hirdeti meg a partneriskolák körében. A továbbképzésre jelentkezni az iskolán keresztül van lehetőség.

HKP II. szinten (honvéd kadét szakképzés esetén) a honvéd kadét szakmai tantárgyak valamelyikét tanítja. A szakmai tantárgyak tanításához a jelenleg érvényben lévő szakképzési szabályoknak kell eleget tenni.

Honvéd kadét instruktor

A Honvéd Kadét Partneriskola nevelőtestületének, oktatói testületének tagja vagy óraadója, aki a Honvéd Kadét Program  keretében a honvéd kadét szabadidős tevékenységét szervezi és irányítja.

Az instruktorok szakmai irányítását (a Honvédelmi Sportszövetséggel történő szerződés kötést követően) a Honvédelmi Sportszövetség végzi.

A partneriskolák szabadidős tevékenységét a Honvédelmi Sportszövetség pályázati úton támogatja. A pályázati anyagokat elsősorban a kijelölt instruktor készíti el.

Pedagógus továbbképzés

A Honvéd Kadét Programban résztvevő pedagógusok számára - első sorban a honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításának támogatására - digitális módszertani tár néven elektronikus felületet üzemeltetünk.

A támogató felületen elérhetők a tantárggyal kapcsolatos módszertani javaslatok, szemléltetést segítő ábrák, videók, előadások; tanmenet-javaslatok, tematikus tervek és óravázlatok, továbbá a tantárgy kerettanterve, az akkreditált tankönyv és munkafüzet digitális változata, valamint a tankönyben, munkafüzetben található feladatok megoldásai.

A digitális módszertani tárat folyamatosan fejlesztjük, ezért év közben is érdemes többször visszatérni. Amennyiben Ön rendelkezik olyan ötlettel, szemléltető anyaggal, jógyakorlattal, tematikus tervvel vagy óravázlattal, amit szívesen megosztana a kollégákkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! A digitális módszertani tár csak regisztrációt követően érhető el!

Programok és versenyek

Honvéd Kadét Kupa

A Honvéd Kadét Kupa a kadétoknak szóló versenysorozat. A sorozat alkalmával nem csak a  kadétok, de az iskolák is versenybeszállnak egymással.

A Honvéd Kadét Kupa állomásai: Honvédelmi Járőrverseny, Honvédelmi Airsoft Szituációs Lövészverseny, Magyar Honvédség Katonai Küzdősport Bajnokság, Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa, Honvéd Kadét Akadályfutó Verseny és az Országos Haditorna Verseny.

Honvédelmi Tábor

A Honvédelmi táborokba 12-18 éves, magyar állampolgársággal rendelkező diákok jelentkezhetnek, amelyeket honvédségi szervezetek rendeznek. A tábor programelemei: alaki fogások, paintball, airsoft játékok, légpuska lövészet, egészségügyi ismeretek, tereptan, túlélési ismeretek, testnevelés és sport vetélkedők, illetve a szervező honvédségi szervezetre jellemző foglalkozások.

Országos Haditorna Verseny

Az Országos Haditorna Verseny középiskolásoknak szóló, megyei selejtezőkből és országos döntőből álló, felmenő rendszerű honvédelmi csapat-sportverseny. A résztvevők a következő versenyszámokban mérik össze tudásukat: mátrix labirintus futás, elsősegélynyújtás, lézer váltófutás, kézigránát (KGR) hajítás célba, akadálypálya, figyelés, tájékozódás, távbecslés, fegyveres váltófutás.

1000 év katonái

A Honvédelmi Minisztérium 2022-ben - a 150 éves magyar tisztképzés jegyében - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával közösen szervezi meg a kétfordulós vetélkedőt, amely első, levelező fordulója lezárult. A második fordulóba bejutott 6 csapat 2022. szeptember 30-án mérheti össze tudását az egyetem Ludovika Kampuszán megrendezésre kerülő elméleti és ügyességi vetélkedőn, a "Ludovikás-felvételin".

120 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

A honvédelmi alapismeretek tanításának támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzést szervez. A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a honvédelmi (katonai) alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy eredményes és hatékony oktatásához, számonkéréséhez szükséges speciális katonai, pedagógiai és módszertani ismereteket, eljárásokat.

Ki vehet részt a továbbképzésen?

A továbbképzésen középiskolai közismereti tantárgy tanítására jogosító felsőfokú végzettséggel és tanár szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A Honvédelmi Minisztérium a továbbképzések időpontját a honvéd kadét partneriskolákon keresztül hirdeti meg és a jelentkezésnél előnyben részesíti azokat a pedagógusokat, akik a tantárgy tanításában tervezetten részt vesznek.

A továbbképzés tartalma, felépítése, költségei

A honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy tanítása lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok alapjait. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza és a honvédelem iránti elkötelezettségük. Mindezek mellett olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket szerezhetnek, mint a terepen történő tájékozódás, a túlélés és menedéképítés, az újraélesztés és az elsősegélynyújtás alapjai. A 120 órás továbbképzés két részből, egy 40 órás távoktatási szakaszból és egy 80 órás gyakorlati képzésből áll. A gyakorlati képzés 2x5 napos időtartamban, bentlakásos rendszerben, a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek bevonásával és bázisán valósul meg. A képzés költségeit (a szállást és az étkezést is beleértve) a Honvédelmi Minisztérium átvállalja, a résztvevő pedagógusoknak és a partneriskoláknak térítési díjat nem kell fizetni. A továbbképzésről bővebb információ az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében érhető el.

A honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy tanítása lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok alapjait. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza és a honvédelem iránti elkötelezettségük. Mindezek mellett olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket szerezhetnek, mint a terepen történő tájékozódás, a túlélés és menedéképítés, az újraélesztés és az elsősegélynyújtás alapjai. A 120 órás továbbképzés két részből, egy 40 órás távoktatási szakaszból és egy 80 órás gyakorlati képzésből áll. A gyakorlati képzés 2x5 napos időtartamban, bentlakásos rendszerben, a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek bevonásával és bázisán valósul meg. A képzés költségeit (a szállást és az étkezést is beleértve) a Honvédelmi Minisztérium átvállalja, a résztvevő pedagógusoknak és a partneriskoláknak térítési díjat nem kell fizetni. A továbbképzésről bővebb információ az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében érhető el.

Önkéntes tartalékos rendszer

A honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításához elengedhetetlen, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a pedagógusok a Magyar Honvédséggel kapcsolatosan. Az információszerzést is kiválóan támogatja, ha a Honvéd Kadét Programban közreműködő pedagógusok önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak. Fontos ugyanakkor, hogy minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik. Hazánknak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak. Az önkéntes tartalékos rendszerről bővebb információ található a Magyar Honvédség karrieroldalán.

Honvédelmi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás