A hazafias- és honvédelmi nevelés célja, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, valamint járuljon hozzá a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez.

Keresés

Keresés

Szint

Szint

Megyék

Megyék
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - Nyíregyházi Székhelyintézmény
HKP I.
4405 Nyíregyháza Tünde utca 10/a
+36 42 594 656
http://www.abigelsuli.hu
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - Szendrő Telephely
HKP I.
3752 Szendrő Fő út 34.
+36 48 800 881
http://www.abigelsuli.hu
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - Szikszó Telephely
HKP I.
3800 Szikszó Szent Anna utca 33.
+36 20 516 8063
http://www.abigelsuli.hu
Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
HKP I.
6800 Hódmezővásárhely Árpád utca 8.
+36 62 535 490
https://gmmg.hu
Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum
HKP I.
6760 Kistelek Ifjúság tér 3.
+36 62 259 228
https://www.afg.hu/

A képzésekről

HKP I. szint
Honvéd kadét közismereti képzés

A honvéd kadét közismereti képzés során a diákok - honvéd kadétok - honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, hogy milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Mindezek közben számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem. Az ebben a képzési formában tanuló honvéd kadétok honvédelmi alapismeretekből - választható érettségi vizsgatárgyként - érettségizhetnek is, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél. A tanórai elfoglaltságot - az iskolánként eltérő - szabadidős programok egészítik ki. Ezek egyrészt az elméletben tanultak  gyakorlását segítik, másrészt a diákok számos olyan programon vehetnek részt (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés), amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.

HKP II. szint
Honvéd kadét szakképzés

A honvéd kadét szakképzés technikumi képzés, mely 5 éves. Az első két év honvédelmi ágazati alapoktatását követően a honvéd kadétok ágazati alapvizsgát tesznek, majd a képzés második részében (11-12-13. évfolyamon) a szakmairánynak megfelelő szakmai oktatáson vesznek részt. Amennyiben a 12. évfolyam végén a kadét úgy dönt, hogy a pályáját a technikum befejezését követően katonakét folytatja, akkor az utolsó évben a Magyar Honvédség egyik szervezeténél (alakulatánál), duális képzésben fejezheti be a technikumot. A választható szakmairányok a honvéd kadét szakma esetén a következők:

 1. Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz)
 2. Elektronikai technikus
 3. Honvédelmi igazgatási ügyintéző
 4. Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
 5. Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
 6. Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
 7. Logisztikai technikus

E képzés keretében a 12. évfolyam végén legfeljebb három kötelező közismereti vizsgatárgyból (magyar, történelem, matematika vagy idegen nyelv) lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni, a 13. évfolyam végén van lehetőség a negyedik közismereti vizsgatárgy és a technikusi vizsga letételére. A technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi vizsgatárgy, amely egy emelt szintű érettséginek felel meg. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt is kapnak a képzés résztvevői: az érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet.

A tanórai elfoglaltságot - iskolánként eltérő - szabadidős programok egészítik ki. Ezeken egyrészt az elméletben tanultak gyakorlására van lehetőség, másrészt számos olyan program is rendelkezésére áll a tanulóknak (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisír-gondozás, ejtőernyőzés), amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.

A képzést sikeresen befejezők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára jelentkezéskor többletpontra jogosultak, illetve az altisztképzés választásakor is előnyt élvezhetnek.

HKP III. szint
Honvéd középiskola és kollégium, honvéd kollégium

Ez a képzési forma az ország négy városában biztosít lehetőséget arra, hogy a hétköznapjait az itt tanuló kadétok hasonlóan éljék, mint a katonák. A bentlakásos iskolában a tanórákon, a gyakorlati foglalkozásokon és a kollégiumban is ismereteket szerezhetnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Az iskolai elfoglaltságot szakkörök, szabadidős programok egészítik ki. Ezeken egyrészt az elméletben tanultak gyakorlására van lehetőség, másrészt számos olyan program is rendelkezésére áll a tanulóknak (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisír-gondozás, ejtőernyőzés), amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.
A felvételi eljárás során a jelentkezők választhatnak, hogy gimnáziumi, vagy technikumi osztályba szeretnének jelentkezni.

Ha bővebben szeretne olvasni erről a képzési formáról, akkor keresse fel a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium honlapját, ahol nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi, hódmezővásárhelyi és szolnoki tagintézményekről is talál információt!

Programok és versenyek

Honvéd Kadét Kupa

A Honvéd Kadét Kupa a kadétoknak szóló versenysorozat. A sorozat alkalmával nem csak a  kadétok, de az iskolák is versenybeszállnak egymással.

A Honvéd Kadét Kupa állomásai: Honvédelmi Járőrverseny, Honvédelmi Airsoft Szituációs Lövészverseny, Magyar Honvédség Katonai Küzdősport Bajnokság, Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa, Honvéd Kadét Akadályfutó Verseny és az Országos Haditorna Verseny.

Honvédelmi Tábor

A Honvédelmi táborokba 12-18 éves, magyar állampolgársággal rendelkező diákok jelentkezhetnek, amelyeket honvédségi szervezetek rendeznek. A tábor programelemei: alaki fogások, paintball, airsoft játékok, légpuska lövészet, egészségügyi ismeretek, tereptan, túlélési ismeretek, testnevelés és sport vetélkedők, illetve a szervező honvédségi szervezetre jellemző foglalkozások.

Országos Haditorna Verseny

Az Országos Haditorna Verseny középiskolásoknak szóló, megyei selejtezőkből és országos döntőből álló, felmenő rendszerű honvédelmi csapat-sportverseny. A résztvevők a következő versenyszámokban mérik össze tudásukat: mátrix labirintus futás, elsősegélynyújtás, lézer váltófutás, kézigránát (KGR) hajítás célba, akadálypálya, figyelés, tájékozódás, távbecslés, fegyveres váltófutás.

1000 év katonái

A Honvédelmi Minisztérium 2022-ben - a 150 éves magyar tisztképzés jegyében - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával közösen szervezi meg a kétfordulós vetélkedőt, amely első, levelező fordulója lezárult. A második fordulóba bejutott 6 csapat 2022. szeptember 30-án mérheti össze tudását az egyetem Ludovika Kampuszán megrendezésre kerülő elméleti és ügyességi vetélkedőn, a "Ludovikás-felvételin".

Hazafias nevelés

A hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása.

Honvédelmi nevelés

A fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére, valamint az országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás és attitűdök elsajátíttatása.

A hazaszeretet, a hazafiság érzése meghatározó szerepet játszott népünk történelmében. Minden korban találkozhatunk a hazáért tenni képes hős példáival, illetve a szülőföldhöz való ragaszkodás különböző megnyilvánulásaival. A magyarság fennmaradása annak is köszönhető, hogy a felnőtt nemzedék minden korban át tudta adni azt a gazdag történeti hagyományt, amely példát és lelkesítő ösztönzést adott az újabb nemzedék számára.

A múlt századtól kezdve a rendszerváltást megelőző időszakig a „honvédelmi nevelés” az iskolák oktatási-nevelési célkitűzései között előkelő helyet foglalt el. Az általános és a középiskolák, de sok esetben a felsőfokú oktatási intézmények is, rendszeresen végeztek elméleti, sőt a „Honvédelmi napok” keretében gyakorlati felkészítést is. A rendszerváltást követően a társadalmi és biztonságpolitikai változások következtében az iskolákban már nem jelent meg a honvédelmi nevelés, ezért az iskolák és a hadsereg kapcsolata is fellazult vagy megszűnt.

Mindezeket felismerve a Honvédelmi Minisztérium megoldást keresett a fiatalok, első sorban a közép- és a felsőoktatásban résztvevő diákok hatékony elérésére és a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó komplex ismeretek átadására, amelyet az itt letölthető dokumentum foglal össze.

Ösztöndíjak

Sokféle ösztöndíjprogramot indítottunk számodra. 
Nézd meg mire lehetsz jogosult és pályázz!

érdekel

Miért jó honvéd kadétnak lenni?

Diákoknak

 • Megismered Magyarország honvédelmét
 • Izgalmas szabadidős foglalkozásokon veszel részt
 • Ösztöndíjban részesülsz
 • Formaruhát kapsz
 • Egy jó csapat tagja leszel

Pedagógusoknak

 • A diákok számára vonzó képzésnek lehet része
 • Ingyenes 120 órás pedagógus továbbképzésen vehet részt
 • Folyamatos továbbképzési lehetőség

Szülőknek

 • A fiatalok a mindennapi életben használható tudásra tesznek szert
 • Lehetőséget biztosítunk a továbbtanulásra, vagy akár a honvéd kadét 18. életévének betöltését követően azonnali munkába állást biztos a Magyar Honvédség
 • Gyermeke ösztöndíjban részesül
 •  A honvéd kadétok megtanulnak az offline világban is élni
 • FONTOS, hogy a program elvégzését követően nem kötelező a honvéd kadétoknak a katonai pályát választani!

Hogyan lehetsz honvéd kadét?

Először is jelentkezz egy honvéd kadét partneriskolába vagy honvéd kollégiumba. Ezeknek az intézményeknek a listáját felfelé görgetve ezen a lapon találod. Amint felvételt nyertél az iskolába és megkezded honvédelmi alapismeretek vagy a honvéd kadét szakma tanulását, már honvéd kadéttá is váltál!

Honvédelmi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás