A hazafias- és honvédelmi nevelés célja, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, valamint járuljon hozzá a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez.

Keresés

Keresés

Szint

Szint

Megyék

Megyék
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - Nyíregyházi Székhelyintézmény
HKP I.
4405 Nyíregyháza Tünde utca 10/a
06 42 594 656; 06 20 316 4344
http://www.abigelsuli.hu
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - Szendrő Telephely
HKP I.
3752 Szendrő Fő út 34.
06 48 800 881; 06 20 375 3147
http://www.abigelsuli.hu
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - Szikszó Telephely
HKP I.
3800 Szikszó Szent Anna utca 33.
06 20 516 8063
http://www.abigelsuli.hu
Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
HKP I.
6800 Hódmezővásárhely Árpád utca 8.
06 62 535 490
https://gmmg.hu
Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium
HKP I.
7720 Pécsvárad Vak Béla utca 8.
06 72 465 030
https://bela2.hu/

A képzésekről

HKP I. szint
Honvéd kadét közismereti képzés

Ha honvéd kadét közismereti képzésben veszel részt, honvédelmi alapismeretek tantárgyat fogsz tanulni heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetsz azzal, hogy állampolgárként milyen honvédelmi feladataid vannak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Mindezek mellett számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tehetsz, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem. Honvédelmi alapismeretekből - választható érettségi tantárgyként - érettségizhetsz is, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél. A tanórai elfoglaltságot - az iskolád választásától függően - szabadidős programok egészítik ki. Ezeken egyrészt az elméletben tanultakat gyakorolhatod, másrészt számos olyan programon vehetsz részt (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés), amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.

Jogi nyelven mindez így hangzik: a honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy kerettanterve szerinti, középiskolában folyó képzés

HKP II. szint
Honvéd kadét szakképzés

A technikumi képzés 5 éves. Az első két év ágazati alapismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismereteket sajátíthatnak el a tanulók.
A négy kötelező közismereti tárgyból (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) tesznek érettségit a honvéd kadétok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy, amely egy emelt szintű érettséginek felel meg. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét.

A tanórai elfoglaltságot - az iskolád választásától függően - szabadidős programok egészítik ki. Ezeken egyrészt az elméletben tanultakat gyakorolhatod, másrészt számos olyan programon vehetsz részt (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisír-gondozás, ejtőernyőzés), amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.

Jogi nyelven mindez így hangzik: a honvédelemért felelős miniszter által engedélyezett, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben szereplő honvéd kadét szakmára felkészítő, technikumban zajló képzés.

HKP III. szint
Honvéd Középiskola és Kollégium, honvéd kollégium

Ez a képzési forma lehetőséget biztosít arra, hogy a hétköznapjaidat hasonlóan éld, mint a katonák. A bentlakásos iskolában a tanórákon, a gyakorlati foglalkozásokon és a kollégiumban is ismereteket szerezhetsz a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Az iskolai elfoglaltságot szakkörök, szabadidős programok egészítik ki. Ezeken egyrészt az elméletben tanultakat gyakorolhatod, másrészt számos olyan programon vehetsz részt (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisír-gondozás, ejtőernyőzés), amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.

A felvételi eljárás során választhatsz, hogy gimnáziumi, vagy technikumi osztályba szeretnél jelentkezni.

Ha bővebben szeretnél olvasni erről a képzési formáról, akkor keresd fel az ország egyetlen honvéd középiskolájának, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumnak a honlapját!

Jogi nyelven mindez így hangzik: a HKP felső szintje, amely esetén a Honvédelmi Minisztérium fenntartói irányítása alá tartozó többcélú szakképző intézmény vagy köznevelési intézmény a HKP tanórai és szabadidős elemeinek hatását a kötelező bentlakásos képzéssel fokozza.

Programok és versenyek

Honvéd Kadét Kupa

A Honvéd Kadét Kupa a kadétoknak szóló versenysorozat. A sorozat alkalmával nem csak a  kadétok, de az iskolák is versenybeszállnak egymással.

A Honvéd Kadét Kupa állomásai: Honvédelmi Járőrverseny, Honvédelmi Airsoft Szituációs Lövészverseny, Magyar Honvédség Katonai Küzdősport Bajnokság, Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa, Honvéd Kadét Akadályfutó Verseny és az Országos Haditorna Verseny.

Honvédelmi Tábor

A Honvédelmi táborokba 12-18 éves, magyar állampolgársággal rendelkező diákok jelentkezhetnek, amelyeket honvédségi szervezetek rendeznek. A tábor programelemei: alaki fogások, paintball, airsoft játékok, légpuska lövészet, egészségügyi ismeretek, tereptan, túlélési ismeretek, testnevelés és sport vetélkedők, illetve a szervező honvédségi szervezetre jellemző foglalkozások.

Országos Haditorna Verseny

Az Országos Haditorna Verseny középiskolásoknak szóló, megyei selejtezőkből és országos döntőből álló, felmenő rendszerű honvédelmi csapat-sportverseny. A résztvevők a következő versenyszámokban mérik össze tudásukat: tájfutás, figyelés-távbecslés, kézigránát hajítás célba, légfegyveres/lézerfegyveres lövészet, honvédelmi totó, elsősegély nyújtás, akadálypálya, fegyveres váltófutás.

1000 év katonái

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség „1000 év katonái” címmel kétfordulós honvédelmi témájú szellemi csapatvetélkedőt hirdet. A verseny célja, hogy a középiskolások megismerjék a magyar hadtörténelem győztes eseményeit és ezáltal bemutassuk számukra a megújuló Magyar Honvédséget. A vetélkedőre 7 fős csapatok jelentkezhetnek.

Hazafias nevelés

A hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása.

Honvédelmi nevelés

A fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére, valamint az országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás és attitűdök elsajátíttatása.

A hazaszeretet, a hazafiság érzése meghatározó szerepet játszott népünk történelmében. Minden korban találkozhatunk a hazáért tenni képes hős példáival, illetve a szülőföldhöz való ragaszkodás különböző megnyilvánulásaival. A magyarság fennmaradása annak is köszönhető, hogy a felnőtt nemzedék minden korban át tudta adni azt a gazdag történeti hagyományt, amely példát és lelkesítő ösztönzést adott az újabb nemzedék számára.

A múlt századtól kezdve a rendszerváltást megelőző időszakig a „honvédelmi nevelés” az iskolák oktatási-nevelési célkitűzései között előkelő helyet foglalt el. Az általános és a középiskolák, de sok esetben a felsőfokú oktatási intézmények is, rendszeresen végeztek elméleti, sőt a „Honvédelmi napok” keretében gyakorlati felkészítést is. A rendszerváltást követően a társadalmi és biztonságpolitikai változások következtében az iskolákban már nem jelent meg a honvédelmi nevelés, ezért az iskolák és a hadsereg kapcsolata is fellazult vagy megszűnt.

Mindezeket felismerve a Honvédelmi Minisztérium megoldást keresett a fiatalok, első sorban a közép- és a felsőoktatásban résztvevő diákok hatékony elérésére és a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó komplex ismeretek átadására, amelyet az itt letölthető dokumentum foglal össze.

Ösztöndíjak

Sokféle ösztondíjprogramot indítottunk számodra. 
Nézd meg mire lehetsz jogosult és pályázz!

érdekel

Miért jó honvéd kadétnak lenni?

Diákoknak

 • Megismered Magyarország honvédelmét
 • Izgalmas szabadidős foglalkozásokon veszel részt
 • Ösztöndíjban részesülsz
 • Formaruhát kapsz
 • Egy jó csapat tagja leszel

Pedagógusoknak

 • A diákok számára vonzó képzésnek lehet része
 • Ingyenes 120 órás pedagógus továbbképzésen vehet részt
 • Folyamatos továbbképzési lehetőség

Szülőknek

 • A fiatalok a mindennapi életben használható tudásra tesznek szert
 • Lehetőséget biztosítunk a továbbtanulásra, vagy akár a honvéd kadét 18. életévének betöltését követően azonnali munkába állást biztos a Magyar Honvédség
 • Gyermeke ösztöndíjban részesül
 •  A honvéd kadétok megtanulnak az offline világban is élni
 • FONTOS, hogy a program elvégzését követően nem kötelező a honvéd kadétoknak a katonai pályát választani!

Hogyan lehetsz honvéd kadét?

Először is jelentkezz egy olyan középiskolába, ahol tanítják a honvédelmi alapismeretek tantárgyat. Ezeknek az intézményeknek a listáját itt találod. Amint felvételt nyertél az intézménybe és felveszed a honvédelmi alapismeretek közismereti képzést már honvéd kadéttá is váltál!
Honvédelmi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram